Steun de Hartgroep. Ook nu.

Eenmalige en periodieke schenkingen.

Stichting Hartgroep Nederland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) als zodanig door de Belastingdienst aangewezen.

Hartelijk dank voor uw overweging te schenken of doneren aan Stichting Hartgroep Nederland! Wij zijn u zeer dankbaar voor uw steun en willen u laten weten dat uw donatie 100% aftrekbaar is van de belasting.

Zoals u wellicht weet is Stichting Hartgroep Nederland een door de belastingdienst aangewezen ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat iedere donateur tot 125% van zijn giften kan aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Zonder giften van donateurs kunnen we bij Stichting Hartgroep Nederland niet doen wat we nu doen. Wij verwelkomen daarom elke gift, in welke vorm dan ook.

Wist u dat u belasting terug kunt krijgen als u doneert aan Stichting Hartgroep Nederland? Sinds januari 2014 zijn uw giften aan Stichting Hartgroep Nederland eenvoudig en volledig aftrekbaar dankzij de nieuwe regels voor periodieke giften. Door een wetswijziging hoeft u voor een periodieke schenking geen notariële akte meer op te stellen. 

ING Bankrekening: NL29 INGB 0008020040

Periodieke schenkingen

Wij hopen dat u overweegt te doneren aan Stichting Hartgroep Nederland, de Nederlandse organisatie die hartpatiënten en hun naasten helpt.

U heeft de mogelijkheid om voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag aan Stichting Hartgroep Nederland te schenken, ook wel periodieke schenking genoemd. Deze schenking is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Download het lijfrenteschenkingsformulier, dat u kunt uitprinten, invullen en opsturen of mailen naar de Stichting Hartgroep Nederland.

Periodieke variant. Een variant van de periodieke schenking, waarbij u in plaats van de schenking in vijf jaarlijkse termijnen te betalen, het bedrag in één keer betaalt. Stichting Hartgroep Nederland erkent dat het bedrag van de schenking aan u verschuldigd is en brengt jaarlijks annuïtaire betalingen op dit bedrag in mindering totdat het gehele geschonken bedrag in vijf jaar is afbetaald.