Patiëntenblad

De Hartgroep geeft 3-4x per jaar een Hartgroep Patiëntenblad én een Hartgroep Jongeren Patiëntenblad uit.
De Hartgroep heeft hiervoor een samenwerking met het Nationaal Bureau voor Communicatie (NBC), Grafipedia (Zorgmedia/Senioren Media).

Onze patiëntenbladen worden verspreid onder hart- en vaatpatiënten, hun naasten, begeleiders, mantelzorgers, ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en medisch centra.

Vrienden van de Hartgroep en leden ontvangen deze digitaal per e-mail en/of per post in de brievenbus.

Iedere uitgifte van onze patiëntenbladen worden integraal en multimediaal doorgeplaatst, waaronder op deze website, Facebook pagina en Facebook Lotgenotengroepen.
Klik op de onderstaande afbeeldingen om het patiëntenblad pagina te openen en door te bladeren.

Hartgroep Patiëntenblad
Hartgroep Jongeren Patiëntenblad