Patiëntenblad

De Hartgroep geeft 4x per jaar een Hartgroep Patiëntenblad én een Hartgroep Jongeren Patiëntenblad uit. De Hartgroep heeft hiervoor een samenwerking met het NBC, Grafipedia (Zorgmedia Senioren Media).

De patiëntenbladen worden verspreid onder hart- en vaatpatiënten, hun naasten, begeleiders, mantelzorgers, ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en medisch centra.

Vrienden van de Hartgroep en leden ontvangen deze digitaal per e-mail en/of per post in de brievenbus.

Dit patiëntenblad wordt tevens ieder kwartaal integraal doorgeplaatst op deze website en facebook. Klik op de onderstaande afbeeldingen om het patiëntenblad pagina te openen en door te bladeren.

Hartgroep Patiëntenblad
Hartgroep Jongeren Patiëntenblad