Informatie

Stichting Hartgroep Nederland is een nationaal goede doel en vrijwilligersorganisatie en regionaal actief in veel provincies. De afgelopen jaren is steeds meer behoefte ontstaan aan een landelijke Hart- en Vaatpatiënten belangenorganisatie die met name goed luistert naar de achterban en zich daar ook sterk voor maakt.

Onze activiteiten en vrijwilligers zijn door het land verspreid, opkomend voor de belangen van Hart- en Vaatpatiënten, hun naasten, begeleiders én mantelzorgers.

Onze stichting is opgericht in Augustus 2015, en bestaat dit jaar alweer 5 jaar!

 

De Hartgroep heeft ANBI status en bestaat volledig uit vrijwilligers.
In tegenstelling tot andere organisaties en goede doelen hebben wij dus géén betaalde (beroeps)krachten of dure directies, alle middelen komen dus ten goede van onze doelen.

Wij geloven in kostenbesparende samenwerking met zusterorganisaties die dezelfde doelen onderschrijven. Krachtenbundeling bij onder andere lotgenoten activiteiten zal dan ook direct zichtbaar zijn.

Zo kunnen vele lotgenotenactiviteiten, waaronder uitjes, (kook)-workshops, stedentrips en informatiebijeenkomsten worden gecombineerd en samen worden georganiseerd.

Onze activiteiten zijn leuk en gezellig, voor eenieder toegankelijk, beter betaalbaar en zoveel mogelijk geheel kostenneutraal!

Hartgroep Nederland voorziet Hart- en Vaatpatiënten, naasten en belangstellenden van informatie middels folders, het Hartgroep magazine, digitale Hartgroep nieuwsbrief, onze website en Hartgroep Facebook pagina.

Sinds 2018 hebben wij ook een Hartgroep Patiëntenblad, uitgegeven door het NBC – Nationaal Bureau voor Communicatie. Dit patiëntenblad komt ieder kwartaal uit en wordt onder andere verspreid onder leden, ziekenhuizen en medisch centra.

Onze vrijwilligers kunnen u bijstaan bij wachtlijst bemiddeling, begeleiding bij opname, nazorg en revalidatie vragen.
Ook zijn de vrijwilligers, als ook professionals, onder andere aanwezig bij informatie en voorlichting bijeenkomsten in ziekenhuizen, medischcentra, gezondheidsbeurzen, (sport)activiteiten en organiseren wij zelf en/of tezamen met zusterorganisaties leuke en gezellige uitstapjes, wandelingen en korte reizen, geschikt voor alle leeftijden.

Onze Hartgroep Jongeren zijn in de leeftijd tussen de 16 en de 30 jaar en organiseren eigen activiteiten en bijeenkomsten, volledig naar eigen keuze en inzicht. Samenspraak binnen deze groep is belangrijk en de activiteiten zijn aangepast aan de interesses behorende bij hun leeftijd. Een 18 jarige heeft andere ideeën over uitjes dan een 28 jarige, zo zullen er dus allerlei soorten activiteiten door deze jongeren zélf worden georganiseerd.

Zou u het leuk vinden om zelf ook vrijwilliger te worden, stuur ons een e-mail!