Hartgroep Leefstijl

Ook na de hartrevalidatie fysiotherapie is het belangrijk om te blijven bewegen. U kunt bijvoorbeeld starten met wandelen of zwemmen in groepsverband, FysioFit volgen bij uw Fysiotherapeut of gewoon samen met een ‘maatje’.
De Hartgroep Beweegactiviteiten gebeuren altijd onder toezicht en in het bijzijn van een gediplomeerde EHBO’er.
Wandelen voor hartpatiënten, waarbij de grootste deelnemers senioren zijn, daar hoeft u uiteraard geen topconditie voor te hebben. Iedereen kan meedoen, ook mensen met ‘andere’ chronische aandoeningen.
Hartklachten, diabetes, reuma, problemen met de luchtwegen, overgewicht, etc., bij Hartgroep Beweegactiviteiten hoeft deelname geen beletsel te zijn.

Leefstijlinterventie sinds 2019 in basisverzekering

Sinds 1 januari 2019 is de zogenoemde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen dan volwassenen met gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen naar aanbieders van GLI. Dat kunnen niet alleen leefstijlcoaches zijn, maar ook samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld diëtisten en fysiotherapeuten. Waarschijnlijk gaat de GLI niet ten koste van het eigen risico van de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert uiterlijk op 1 juli meer details over de uitvoering van de GLI. 

2 jaar begeleiding 

De GLI bestaat uit advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag, met als doel een gezondere leefstijl. Uitgangspunt is dat de 3 onderdelen in een zorgprogramma van 24 maanden worden aangeboden door (een combinatie van) aanbieders met (samen) de juiste competenties. In Nederland komen er naar schatting 5 miljoen mensen voor in aanmerking. Minister Bruins: ‘Het vergoeden van de gecombineerde leefstijlinterventie is een belangrijke stap. De gezondheid van mensen die er gebruik van maken zal erop vooruit gaan. Daardoor verwachten we bovendien dat de kosten voor andere, duurdere vormen van zorg lager zullen uitvallen.’ 

Doelgroep 

Volwassenen met alleen overgewicht komen niet in aanmerking voor een GLI. Er moet minimaal sprake zijn van een matig verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (GGR) volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. In de praktijk is dat bij een BMI boven 25 in combinatie met bijvoorbeeld een ernstig vergrote buikomvang (mannen ≥ 102 cm, vrouwen ≥ 88 cm).